The garden of herbal for treating 12 disease groups
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
 • TH
 • |
 • ENG
 • บทความ
  ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์-โควตาสถาบันพระบรมราชชนก-การรับตรงจากพื้นที่
  บทความ
  ตารางอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่น ๑๘
  บทความ
  เอกสารแนบเบิก บุตรข้าราชการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  บทความ
  ใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมปีการศึกษา2559เข้าอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรมโดยมีพระวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมและฝึกปฎิบัติธรรม...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2559 เข้าอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม โดยมีพระวิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมและฝึกปฎิบัติธรรม
  Read More...
  บริการรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลร.๓...
  บริการรักษาฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร. ๓ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย และ ร.๙. วันที ๒ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
  ถ่ายทำรายการเรื่องสมุนไพรช่อง3SDโดยคุณคำรณหว่างห...
  ถ่ายทำรายการเรื่องสมุนไพร ช่อง 3SD โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี
  พลเอกธนะศักดิ์ปฏิมาประกรรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยม...
  พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
  แนะนำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนวิทยาลัย
  แนะนำหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผน
  แปรอักษรเลข๙ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่
  นวดเผาไฟสปาตานวดสมุนไพร